BAHASA MELAYU

berikut merupakan senarai bahan-bahan Bahasa Melayu yang terkandung di dalam blog ini . sila klik pada tajuk untuk ke pautan berkenaan ----->


PEMULIHAN

Dalam pendidikan pulihan terdapat 33 set kemahiran yang perlu diajar kepada murid. kemahiran-kemahiran ini diajar daripada mudah kepada sukar. berikut merupakan set kemahiran yang diajar. Sila klik pada kemahiran tersebut untuk ke pautan berkenaan.Huruf 

1.    Nama huruf kecil
2.    Nama huruf besar
3.    Fonik konsonan
4.    Vokal

Suku Kata
5.    KV  
6.    KVK
7.    KV melibatkan diftong dan digraf
8.    KVK meliatkan digraf

Perkataan


9.    V + KV
10.  KV + KV
11.  KV + KV dengan digraf
12.  KV + KV dengan diftong
13.  KVK
14.  V + KVK
15.  V + KVKK
16.  KV + KVK; KVK + KV
17.  KV + KVKK
18.  KV + KVK; KVK + KV dengan diftong dan digraf
19.  KVK + KVK
20.  KVK _ KVK dengan digraf
21.  Vokal berganding
22.  KV + KV + KV
23.  KV + KV + KKV
24.  KV + KV + KVKK
25.  KV + KVK + KVKK
26.  KVK + KV + KVK
27.  KV + KV + KVKK
28.  KVK + KVK + KVKK
29.  KVK + KV + KVKK
30.  KVKK + KV + KVK
31.  KV + KVKK + KVK


Ayat/perenggan

32. ayat
33. bacaan dan pemahamanSASTERA


  1. PANTUN MARI BELAJAR
  2. PANTUN KAUM DI MALAYSIA
  3. CARA MENDEKLAMASI SAJAK
  4. SAJAK SEORANG ANAK KECIL YANG BERJIWA BESAR
  5. SAJAK UNTUK ZATUL
  6. BALASAN SI KUCING SOMBONG
  7. SELOKA BADAN SI MAMAT
  8. SYAIR TEMAN BAIKNo comments:

Post a Comment

print

There was an error in this gadget
There was an error in this gadget